Velkommen

Som en højt specialiseret samarbejdspartner står vi til rådighed med fagligt input og sparring. Kontakt idoc for at få formidlet din idé, dit koncept eller dit færdige produkt. Hvorvidt opgaven drejer sig om en rettelse på en eksisterende tegning, opmåling til en konstruktion, udvikling af en idé ud fra løse skitser, visualisering og simulering af en komponent eller hele konstruktioner, så kan idoc tilbyde en løsning.

Få assistance i tegnearbejde

Lad vores nye medarbejder assisterer dig i dit tegnearbejde. Vi har udvidet vores team og oprustet vores kompetencer.

Mød vores nye praktikant

Vi vil byde velkommen til vores praktikant Mark Nørgaard i enginering afdelingen. Læs med om Mark's opgave hos idoc.

Medarbejder portræt - Nye medarbejdere

Vi udvider vores medarbejderstab og byder velkommen til 2 nye medarbejdere Nien Dong og Morten Ford.

Militær

idoc leverer opgavespecifikke løsninger til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der opfylder Forsvarets krav til tilgængelighed, funktionalitet og sikkerhed. Endvidere bidrager vi til den videre teknologiske udviklingsåledes at Forsvarets materiel bliver rustet til at kunne imødekomme fremtidens udfordringer. Som leverandør af tekniske ydelser til det danske forsvar, er vi som virksomhed forpligtet til at opfylde NATO’s sikkerhedsregulativer. Endvidere skal de ydelservi leverer til det danske forsvar være i fuld overensstemmelse med de gældende regler for udførelse af tjenesteydelser, herunder iht. særlige standarder og specifikationer.  idoc’s specialister har dokumenteret ekspertise indenfor maskinteknik, ingeniør-,elektriker-& konsulent ydelser samt multimedia design og innovation. Vi er altid opdateret på de nyeste krav og standarder inden for mekanik.
 
idoc er medlem af FAD, CenSec, NSPA, Interforce og DEFEND gruppen.
 
Dokumentation

Dokumentation, At sikre den nødvendige tekniske dokumentation til et udviklingsprojekt kan være en omfattende og tidskrævende proces. Hos idoc tilbyder vi at udføre dokumentationsarbejdet, så I får veldokumenterede, sikre og pålidelige produkter.

FEM beregninger

FEM beregninger, FEA er en effektiv måde at optimere et produktdesign på og minimere risikoen for uhensigtsmæssig slid og brud. Allerede tidligt i et udviklingsforløb anbefaler idoc, at der udføres FEA på produktet, således at designfejl opdages og dermed sikrer, at det færdige produkt er dimensioneret korrekt.

CAD - 3D Modellering

CAD - 3D Modelling, Opgaveløsning indenfor 3D modellering for både det civile og militære marked. 3D modellering kan benyttes i alle faser af projektet og kan endvidere benyttes direkte til 3D visualiseringer i høj fotorealistisk kvalitet, e-Learning, manualer og dokumentation.

Elektrisk Design

Elekstrisk design, idoc udfører elektriske design systemer og el-diagrammer til mekaniske tegninger. El-arbejde kræver den rette el-rådgivning, da moderne el-arbejde er kompleks og kræver stor ekspertise og viden på området.

Produktudvikling

Produktudvikling er en professionel service der fordrer at skabe og udvikle koncepter og specifikationer, der bl.a. optimerer funktionen, værdien og fremkomsten af produkter og systemer til kunder samt producent og slutbruger.

S1000D

S1000D, Det centrale S1000D princip om genbrug af informationer eller modul systemer, producerer strukturelle oplysninger på en sådan måde, at disse informationer kan benyttes både i en bred vifte af elektroniske formater og som traditionelle trykte manualer.

E-learning

E-Learning kurser er en papirløs læringsform, der skal sikre en visuel og interaktiv læringsmetode som gavner forståelsen. Der udarbejdes quiz/multiple choice test, som kan integreres løbende i kurset eller bruges som en afsluttende test.

Konsulent

Konsulent, idoc leverer konsulentydelser inden for både 3D modellering, tekniske tegninger og beregninger. 

Engineering

idoc er specialister inden for Engineering. Vi består af iderige og kompetente medarbejdere, der tilbyder fleksible løsninger for fx producerende virksomheder, og stræber efter at opfylde deres behov og forventninger. Vi arbejder målrettet på, at skabe værdi for vores kunder, og er samtidig resultatorienteret , skarpe i innovation og nytænkning. I samarbejde med kunden udarbejder vi løsninger, der giver de bedste mulige resultater. Vi er specialister inden for vores områder og favner bredt. Vores tilgang til opgaver er professionelt og strukturet.

idoc tilbyder en bred vifte af ydelser inden for maskinteknik, ingeniør-, og konsulentydelser til erhvervskunder, og kan samarbejde med enhver branche. Vi hjælper med at udvikle og designe nye produkter, koncepter eller optimere eksisterende. Vi tilbyder konsulentydelser i hele landet. i forhold til projektets type og varighed kan ydelserne udarbejdes på vores kontor i Aalborg eller ude hos kunden, hvor vores medarbejder fungerer, som en integreret del af kundens projektteam. Det sikre et tæt samarbejde gennem hele forløbet, en dyb forståelse af projektet og mulighed for at tilføre en spidskompetence i en periode.

Vi kan assistere i alle faser af udviklingsprocessen – fra idefasen hvor vi kan afdækket behov, beslutningsgrundlag og budget. Udviklingsfasen hvor vi laver en 3D model af produktet, testfasen hvor der laves FE analyse og resultatbearbejdning, for tidligt i udviklingsforløbet at kunne opdage eventuelle designfejl til præ-brugsfasen hvor der udarbejdes tegningsmateriale, igangsættelse af produktion og CE-mærkning og freelance teknisk tegnearbejde

Vi tilbyder en arbejdsgang der foregår i tæt samarbejde og med kunden som centrum. Samarbejdet bygger på en gensidig tillid og respekt, hvor processen understøttes af korrespondance og møder, for at holde kunden opdateret på udviklingen af deres produkt. Som rådgiver kan vi hjælpe jer med at se produktudviklingen fra nye vinkler, og hjælpe med både det store overblik og de mindre detaljer. Vi kan stå for det fulde projektansvar eller som en integreret del af kundens organisation.  

Dokumentation

Dokumentation, At sikre den nødvendige tekniske dokumentation til et udviklingsprojekt kan være en omfattende og tidskrævende proces. Hos idoc tilbyder vi at udføre dokumentationsarbejdet, så I får veldokumenterede, sikre og pålidelige produkter.

FEM beregninger

FEM beregninger, FEA er en effektiv måde at optimere et produktdesign på og minimere risikoen for uhensigtsmæssig slid og brud. Allerede tidligt i et udviklingsforløb anbefaler idoc, at der udføres FEA på produktet, således at designfejl opdages og dermed sikrer, at det færdige produkt er dimensioneret korrekt.

Produktudvikling

Produktudvikling er en professionel service der fordrer at skabe og udvikle koncepter og specifikationer, der bl.a. optimerer funktionen, værdien og fremkomsten af produkter og systemer til kunder samt producent og slutbruger.

CAD - 3D Modellering

CAD - 3D Modelling, Opgaveløsning indenfor 3D modellering, både som freelance teknisk tegner og produktbaseret opgaver. 3D modellering kan benyttes i alle faser af projektet og kan endvidere benyttes direkte til 3D visualiseringer i høj fotorealistisk kvalitet, e-Learning, manualer og dokumentation.

E-learning

E-Learning kurser er en papirløs læringsform, der skal sikre en visuel og interaktiv læringsmetode som gavner forståelsen. Der udarbejdes quiz/multiple choice test, som kan integreres løbende i kurset eller bruges som en afsluttende test.

Elektrisk Design

Elekstrisk Design, idoc udfører elektriske design systemer og el-diagrammer til mekaniske tegninger. El-arbejde kræver den rette el-rådgivning, da moderne el-arbejde er kompleks og kræver stor ekspertise og viden på området.

CE-mærkning

CE-mærkning, Vi kan rådgive jer i processen om CE-mærkning af dit produkt og de opstillede krav. Vi kan samtdig udarbejde den tekniske dokumentation der kræves for produktet.

Outsourcing

Ingeniør Outsourcing - Hos idoc tilbyder vi assistance, til virksomheder der ønsker at outsource områder eller fx søger en freelance ingeniør eller freelance teknisk tegner, så de kan holde fokus på kerneområder.

Visualisering

Hos idoc laver vi 3D illustrationer af alt lige fra boligbyggeri til mekaniske komponenter – ingen opgaver er for store eller for små. Vi kan lave visualiseringer af eksisterende 3D-modeller, men har også mulighed for at bygge et 3D design op frabunden i den ønskede detaljegrad.

3D videopræsentation er et effektivt og enkelt redskab til at formidle større projekter. En animation skaber en bedre rummelig forståelse og kunden kan hurtigt danne sig et overblik over et ellers relativt kompliceretprodukt. Vi tilbyder videomaterialetil både reklame–, præsentations– og undervisningsbrug. Vores ydelser er delt op i tre kategorier, Arkitektonisk visualisering, Produkt visualisering og 3D videoer / Animationer.
 
Arkitektonisk visualisering

Arkitektonisk visualisering, idoc er en 3D tegnestue med kompetencer inden for 3D-visualisering af byggeprojekter i alle størrelser. Vi visualisere alle områder inden for byggeri, lige fra arkitektkonkurrencer til bygherre præsentationer.
 

Produkt visualisering

Produkt visualisering kan bruges i mange sammenhæng, og hjælpe med formidlingen af et produkt – såvel i udviklingsfasen som i salgsfasen.

 

3D video

3D video, En 3D animation er et effektivt redskab til at formidle større projekter. En 3D video skaber en bedre og mere rummelig forståelse og kunden kan hurtigt danne sig en overblik over et ellers relativt kompliceret produkt.