Engineering

idoc er specialister inden for Engineering. Vi består af iderige og kompetente medarbejdere, der tilbyder fleksible løsninger for fx producerende virksomheder, og stræber efter at opfylde deres behov og forventninger. Vi arbejder målrettet på, at skabe værdi for vores kunder, og er samtidig resultatorienteret , skarpe i innovation og nytænkning. I samarbejde med kunden udarbejder vi løsninger, der giver de bedste mulige resultater. Vi er specialister inden for vores områder og favner bredt. Vores tilgang til opgaver er professionelt og strukturet.

idoc tilbyder en bred vifte af ydelser inden for maskinteknik, ingeniør-, og konsulentydelser til erhvervskunder, og kan samarbejde med enhver branche. Vi hjælper med at udvikle og designe nye produkter, koncepter eller optimere eksisterende. Vi tilbyder konsulentydelser i hele landet. i forhold til projektets type og varighed kan ydelserne udarbejdes på vores kontor i Aalborg eller ude hos kunden, hvor vores medarbejder fungerer, som en integreret del af kundens projektteam. Det sikre et tæt samarbejde gennem hele forløbet, en dyb forståelse af projektet og mulighed for at tilføre en spidskompetence i en periode.

Vi kan assistere i alle faser af udviklingsprocessen – fra idefasen hvor vi kan afdækket behov, beslutningsgrundlag og budget. Udviklingsfasen hvor vi laver en 3D model af produktet, testfasen hvor der laves FE analyse og resultatbearbejdning, for tidligt i udviklingsforløbet at kunne opdage eventuelle designfejl til præ-brugsfasen hvor der udarbejdes tegningsmateriale, igangsættelse af produktion og CE-mærkning og freelance teknisk tegnearbejde

Vi tilbyder en arbejdsgang der foregår i tæt samarbejde og med kunden som centrum. Samarbejdet bygger på en gensidig tillid og respekt, hvor processen understøttes af korrespondance og møder, for at holde kunden opdateret på udviklingen af deres produkt. Som rådgiver kan vi hjælpe jer med at se produktudviklingen fra nye vinkler, og hjælpe med både det store overblik og de mindre detaljer. Vi kan stå for det fulde projektansvar eller som en integreret del af kundens organisation.  

Produktudvikling

Produktudvikling er en professionel service der fordrer at skabe og udvikle koncepter og specifikationer, der bl.a. optimerer funktionen, værdien og fremkomsten af produkter og systemer til kunder samt producent og slutbruger.

Dokumentation

At sikre den nødvendige tekniske dokumentation til et udviklingsprojekt kan være en omfattende og tidskrævende proces. Hos idoc tilbyder vi at udføre dokumentationsarbejdet, så I får veldokumenterede, sikre og pålidelige produkter.

FEM beregninger

FEA er en effektiv måde at optimere et produktdesign på og minimere risikoen for uhensigtsmæssig slid og brud. Allerede tidligt i et udviklingsforløb anbefaler idoc, at der udføres FEA på produktet, således at designfejl opdages og dermed sikrer, at det færdige produkt er dimensioneret korrekt.

CAD - 3D Modellering

Opgaveløsning indenfor 3D modellering, både som freelance teknisk tegner og produktbaseret opgaver. 3D modellering kan benyttes i alle faser af projektet og kan endvidere benyttes direkte til 3D visualiseringer i høj fotorealistisk kvalitet, e-Learning, manualer og dokumentation.

CE-mærkning

Vi kan rådgive jer i processen om CE-mærkning af dit produkt og de opstillede krav. Vi kan samtdig udarbejde den tekniske dokumentation der kræves for produktet.

E-learning

E-Learning kurser er en papirløs læringsform, der skal sikre en visuel og interaktiv læringsmetode som gavner forståelsen. Der udarbejdes quiz/multiple choice test, som kan integreres løbende i kurset eller bruges som en afsluttende test.

Elektrisk Design

idoc udfører elektriske design systemer og el-diagrammer til mekaniske tegninger. El-arbejde kræver den rette el-rådgivning, da moderne el-arbejde er kompleks og kræver stor ekspertise og viden på området.

Outsourcing

Hos idoc tilbyder vi assistance, til virksomheder der ønsker at outsource områder eller fx søger en freelance ingeniør eller freelance teknisk tegner, så de kan holde fokus på kerneområder.

Kontakt idoc

Link til kontaktpersoner.

idoc
Gasværksvej 24
9000 Aalborg 
Cvr nr.: 32 83 86 50
Mail: info@idoc.as
Telefon: +45 3512 3939
 
Kontakt formular: