outsourcing – konsulentydelser og freelance ingeniør

Outsourcing & freelance assistance

Mange virksomheder kender deres styrker, og ved hvad der giver dem mest værdi. Hos idoc tilbyder vi assistance til jer der ønsker at outsource områder, eller benytte freelance assistance i form af ingeniører eller tekniske tegnere, så I kan fokusere på jeres kernekompetencer.
Få assistance indenfor:
 • Ingeniør outsourcing
 • tegnestue outsourcing
 • Freelance ingeniører
 • Freelance tekniske tegnere
 • konsulentydelser 
 
Ved outsourcing tilføres jeres virksomhed dynamik udefra, da en konsulent kan byde ind med nye løsninger og kompetencer. Denne synergi kan løfte virksomheden og sikre udvikling på lang sigt.
 

Fem gode grunde til outsourcing & freelance assistance

 1. Outsourcing kan gøre jeres virksomhed mindre følsom for udsving i ordrebeholdningen
  I spidsbelastningsperioder står valget imellem at investere, eller at få opgaverne løst ekstern. Outsourcing til idoc, kan være en løsning for jer til at håndtere ordreudsvingene, så I kan sikre fuld udnyttelse af interne ressourcer.
 2. Outsourcing kan reducere jeres risici
  En outsourcing eller freelance aftale med idoc reducerer jeres faste omkostninger. Det gælder medarbejdernes løn, feriepenge, pension, ATP, løn under sygdom, barselsfond, forsikringer, kurser og efteruddannelse. Det samme gælder for kontorplads, borde & stole, soft- & hardware, osv.
 3. Outsourcing giver jer adgang til nye kompetencer
  Motivet for at outsource er ofte for at reducere de faste omkostninger, og holde virksomheden omstillingsparat. Med idoc får I en udviklings- og teknisk sparringspartner, der med erfaringer fra en stor kundeportefølje har skabt en bred vifte af kompetencer. Idoc formår derfor at give kvalificeret med- og modspil til udviklingsafdelingen.
 4. Fokuser på jeres kerneforretning via outsourcing  
  Lad idoc udføre dele af jeres processer og arbejdsgange, så I kan fokusere på jeres kernekompetencer. I kan dermed skabe konkurrencemæssige fordele og store effektivitets forbedringer. 
 5. Outsourcing giver adgang til større netværk
  Samarbejdet med idoc giver adgang til nye kvalitetsbevidste og prisstærke leverandører. idoc har et stort netværk og med en afdeling i Polen giver det adgang til et stort leverandør marked

Idoc kan altid stille med kvalificerede freelance ingeniører eller freelance tekniske tegnere når behovet opstår.
 

Når en fastansat fratræder sin stilling, ophører muligheden for, at
benytte medarbejderens knowhow.

Når en konsulent afslutter et job, bevares muligheden for, at
benytte konsulentens knowhow.

Kontakt idoc

Link til kontaktpersoner.

idoc
Gasværksvej 24
9000 Aalborg 
Cvr nr.: 32 83 86 50
Mail: info@idoc.as
Telefon: +45 3512 3939
 
Kontakt formular: