Militær

idoc leverer opgavespecifikke løsninger til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der opfylder Forsvarets krav til tilgængelighed, funktionalitet og sikkerhed. Endvidere bidrager vi til den videre teknologiske udviklingsåledes at Forsvarets materiel bliver rustet til at kunne imødekomme fremtidens udfordringer. Som leverandør af tekniske ydelser til det danske forsvar, er vi som virksomhed forpligtet til at opfylde NATO’s sikkerhedsregulativer. Endvidere skal de ydelservi leverer til det danske forsvar være i fuld overensstemmelse med de gældende regler for udførelse af tjenesteydelser, herunder iht. særlige standarder og specifikationer.  idoc’s specialister har dokumenteret ekspertise indenfor maskinteknik, ingeniør-,elektriker-& konsulent ydelser samt multimedia design og innovation. Vi er altid opdateret på de nyeste krav og standarder inden for mekanik.
 
idoc er medlem af FAD, CenSec, NSPA, Interforce og DEFEND gruppen.
 
Produktudvikling

Produktudvikling er en professionel service der fordrer at skabe og udvikle koncepter og specifikationer, der bl.a. optimerer funktionen, værdien og fremkomsten af produkter og systemer til kunder samt producent og slutbruger.

Dokumentation

Dokumentation, At sikre den nødvendige tekniske dokumentation til et udviklingsprojekt kan være en omfattende og tidskrævende proces. Hos idoc tilbyder vi at udføre dokumentationsarbejdet, så I får veldokumenterede, sikre og pålidelige produkter.

FEM beregninger

FEA er en effektiv måde at optimere et produktdesign på og minimere risikoen for uhensigtsmæssig slid og brud. Allerede tidligt i et udviklingsforløb anbefaler idoc, at der udføres FEA på produktet, således at designfejl opdages og dermed sikrer, at det færdige produkt er dimensioneret korrekt.

CAD - 3D Modellering

Opgaveløsning indenfor 3D modellering for både det civile og militære marked. 3D modellering kan benyttes i alle faser af projektet og kan endvidere benyttes direkte til 3D visualiseringer i høj fotorealistisk kvalitet, e-Learning, manualer og dokumentation.

Elektrisk Design

idoc udfører elektriske design systemer og el-diagrammer til mekaniske tegninger. El-arbejde kræver den rette el-rådgivning, da moderne el-arbejde er kompleks og kræver stor ekspertise og viden på området.

E-learning

E-Learning kurser er en papirløs læringsform, der skal sikre en visuel og interaktiv læringsmetode som gavner forståelsen. Der udarbejdes quiz/multiple choice test, som kan integreres løbende i kurset eller bruges som en afsluttende test.

S1000D

Det centrale S1000D princip om genbrug af informationer eller modul systemer, producerer strukturelle oplysninger på en sådan måde, at disse informationer kan benyttes både i en bred vifte af elektroniske formater og som traditionelle trykte manualer.

Konsulent

idoc leverer konsulentydelser inden for både 3D modellering, tekniske tegninger og beregninger. 

Kontakt idoc

Link til kontaktpersoner.

idoc
Gasværksvej 24
9000 Aalborg 
Cvr nr.: 32 83 86 50
Mail: info@idoc.as
Telefon: +45 3512 3939
 
Kontakt formular: