Stena Recycling A/S

Industri
Jern & Metal
Kompetencer
Koordinering af budget, Planlægning, AutoCAD og Inventor
Ydelser
Projektledelse, 3D modellering, ingeniørydelser og CE-mærkning
Samarbejde 
Projektleder og teknisk assistance

Projektledelse og 3D modellering til Stena Recycling

Vi har i projektfasen bidraget til Stena Recyclings nye anlæg i Grenå til 75 mio. kr. og deres ambition om nul deponi. Med vores bidrag står anlægget nu klar til at genanvende 45.000 tons affald. Vi var behjælpelige med:

  • Projektleder til selve byggepladsen. Koordinering af flere underleverandører og over 100 mand på pladsen, samt tidsplanlægning og økonomi i samarbejde med Stenas Projektledere
  • 3D tegninger af anlægget og koordinering af placering af komponenter
  • Projektering og ingeniørberegninger på konstruktioner til maskiner og transportbånd
Stena Recycling indgår som del af Stena Metal koncernen der udfører genvindingssystemer. De udformer og tilpasser løsninger inden for genvinding af returpapir, pap, jern, metal, miljøfarligt affald og elektronikaffald. Stena Recycling stræber efter at skabe en effektiv og lønsom affaldsøkonomi, miljømæssige fordele og en høj sikkerhed.

idoc har i projektet bidraget med en projektleder til hele byggeprocessen, herunder koordinering af underleverandører og over 100 mand på byggepladsen. Opgaven indebar i samarbejde med andre projektledere fra Stena at overholde deadlines og tidsplanlægge projektet. Derudover bestod opgaven også i at følge op på aftalerne med underleverandørerne rent økonomisk.

Vores projektleder var med til at sikre kommunikationen mellem de mange involveret parter i projektet forløb, som det skulle, og at deadlines blev overholdt for at imødekomme den deadline, der var sat for hele projektet.

idoc assisterede også projektet med konstruktionstegninger og 3D Cad modellering af anlægget. Dette indebar udarbejdelse af en samlet 3D tegning og konstruktion af det samlede anlæg, herunder placering af komponenter. Til projektet udarbejdede vi desuden også små elementer, for at den samlede konstruktion kunne fungere. Vores tekniske assistance blev udarbejdet fra vores kontor i Aalborg.

Til konstruktionen af anlægget blev der assisteret med ingeniørberegninger, for at teste konstruktionens holdbarhed. Hertil assisterede vi også underleverandøren Bøgeris Transportbånd af transportbåndet med beregninger.