VIND & ENERGI

Hos idoc har vi stor erfaring og ekspertise inden for vind- og energiindustrien, og vi har en bred gruppe af kunder, som er med til at lede vejen og udviklingen af industrien. Vores dygtige ingeniørkonsulenter er derfor ideelle at benytte til at effektivisere og optimere jeres produkter og produktion, samt til at udarbejde dokumentation.

Vi leverer ydelser til vindmølleindustien med vejledning i forbindelse med udviklingsprojekter, hvortil vores ekspertise er med til at skabe konkurrencedygtighed og de bedst mulige resultater for projekterne.

Derudover inkluderer vores ydelser til vind og energiindustien også opdatering af allerede udarbejdet dokumentation, samt grafisk opdatering af dokumentation til 3D.

Vi leverer følgende ydelser
til vind/energi-industrien:

  • 3D-modellering
  • Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser
  • Konceptudvikling
  • Fremstilling af dokumentation
  • Vejledning til udviklingsprojekter
  • Produktionstegninger

Vores ingeniørers konsulentydelser varierer bredt, og deres ekspertise er med til at skabe
de mest optimale forhold for jeres projekter og udvikling i vind- og energiindustrien.

Idocs projektledere er ligeledes klar til at lede jeres tekniske arbejde og føre jer
fra idé-fasen til produktionen og dokumentationen af det færdige produkt.