METAL & MASKININDUSTRIEN

Vi har stor erfaring med ingeniørarbejde inden for metal & maskinindustrien, hvori vi har omfattende viden angående produkter produceret i jern og metal. Vi arbejder for flere OEM’er med dokumentation til deres produktion af produkter, er med til at udvikle udstyr og konstruktion af udstyr. Vi reducerer jeres omkostningerne og optimerer vedligeholdelsen af jeres maskiner.

Vi bidrager til metal & maskinindustrien med:

  • Sikring af at dokumentationen overholder kravene
  • CE-mærkning af produkter
  • Design og udvikling af maskinkonstruktioner og udstyr
  • Optimering af eksisterende produkter
  • Produktion af 3D-modeller og dokumentation til større stålkonstruktioner og produkter i rustfrit i stål

Vi leverer ydelser til alle faser i jeres udvikling af maskiner og udstyr. Vi har stor erfaring med at designe og udvikle driftssikre maskiner med fokus på vedligeholdelse, funktionalitet og minimering af produktionsomkostninger.

Vi leverer maskiningeniører og maskinmestre som designer og udvikler maskinteknik. Vi bidrager dertil med konsulenter til udarbejdelsen af forskellige stålkonstruktioner og tilbyder projektledere, som koordinerer kommunikationen på tværs af byggepladser og underleverandører.

idocs industrielle designere er specialister i produktudvikling. Vi giver altid klare og kortfattede anbefalinger på baggrund af tekniske tegninger, 3D-modeller og verbale og visuelle beskrivelser, som udarbejdes efter jeres specifikke krav.

Vi ved, fra vores erfaring med maskinteknik og konstruktionen af udstyr til metal- og maskinindustrien, at hvis en industriel designer er med i udviklingen af produkter fra begyndelsen, vil resultatet have de bedst mulige forudsætninger. Vi indsamler jeres erfaringer med produktet og undersøger, hvilke behov produktet skal opfylde, før udviklingen begynder, for at sikre at produktet imødekommer jeres og jeres kunders forventninger til produktets funktionalitet.