METAL I MASZYNY

Posiadamy duże doświadczenie w branży metalowej i maszynowej oraz szeroką wiedzę na temat produktów wykonanych z żelaza i metalu. Pomogliśmy kilku kluczowym producentom OEM w tworzeniu dokumentacji dotyczącej wytwarzania produktów, rozwoju i konstrukcji urządzeń oraz optymalizacji kosztów i konserwacji maszyn.

Nasz wkład w przemysł żelazny i metalowy obejmuje:

  • Dokumentacje spełniającą określone wymagania
  • Pomoc w oznakowaniu CE produktów
  • Pomoc w projektowaniu i rozwoju maszyn i urządzeń
  • Optymalizacje istniejących produktów
  • Produkcje modeli 3D i dokumentacji większych produktów ze stali i stali nierdzewnej

Mamy doświadczenie we wszystkich fazach rozwoju konstrukcji maszyn i urządzeń. Oferujemy ekspertyzy w zakresie projektowania i rozwoju niezawodnych maszyn, z naciskiem na konserwację, funkcjonalność i redukcję kosztów.

Wspieraliśmy projekty z inżynierami mechanikami, którzy zajmowali się projektowaniem i rozwojem konstrukcji maszyn. Współpracowaliśmy z konsultantami w zakresie produkcji różnych konstrukcji stalowych oraz kierownikami projektów, którzy koordynowali komunikacją między budowami a podwykonawcami.

Projektanci przemysłowi firmy idoc są specjalistami w dziedzinie rozwoju. Przygotowujemy jasne i zwięzłe zalecenia za pomocą rysunków, modeli oraz opisów słownych i wizualnych w oparciu o konkretne wymagania klienta.

Z doświadczenia w konstruowaniu urządzeń wiemy, że jeśli projektant przemysłowy od początku pomaga w rozwoju maszyn to użyteczność i optymalizacja kosztów przyniesie najkorzystniejszy rezultat. Zbieramy doświadczenia jakie mają Państwo z konkretnymi produktami i badamy potrzeby, które mają spełniać przed rozpoczęciem procesu rozwoju, aby mieć pewność, że spełnią oczekiwania Państwa klientów.