RODZAJE WSPÓŁPRACY

W idoc oferujemy trzy rodzaje współpracy, z których każdy zależy od wymagań naszych klientów. Nasi konsultanci inżynieryjni mogą pracować nad Twoim projektem w wybranej przez Ciebie lokalizacji jako integralna część Twojego zespołu lub w jednym z naszych biur. Wysoce kompetentni inżynierowie i kierownicy projektów, których zatrudniamy wnoszą cenną wiedzę do Twoich projektów i mogą być wsparciem tak długo, jak tylko tego potrzebujesz.

Korzystając z usług naszych konsultantów, zyskujesz silny zespół o różnych specjalizacjach. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem przyzwyczajonym do pracy z nowymi zespołami i praktykami zawodowymi. Nasi konsultanci są zorientowani na cel, efektywni i innowacyjni i reprezentują proaktywne podejście do powierzonych im zadań.

We współpracy z Tobą stworzymy najlepsze możliwe rozwiązania dla Twojej firmy. Jesteśmy wyspecjalizowani w naszej branży co oznacza, że mamy duże możliwości adaptacyjne i możemy dopasować nasze zespoły do kompetencji, których potrzebujesz. W naszym zespole mamy wielu konsultantów z różnym wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem. Kiedy pracujemy nad projektem wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie każdego z nich, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Nasz zespół ma duże doświadczenie we współpracy w nowych zespołach projektowych. Wykorzystujemy całą wiedzę naszych zespołów w projektach nad którymi pracujemy, słuchamy naszych klientów i dostarczamy cennych informacji zwrotnych na temat wszystkich procesów.

Możemy pomóc Ci we wszystkich fazach procesów rozwojowych. Wspieramy na etapie pomysłu, w którym możemy asystować Ci w formułowaniu potrzeb, podejmowaniu decyzji i budżetowaniu. Pomagamy w procesie rozwoju, w którym wykonujemy modele 3D produktów, testujemy je i przeprowadzamy testy na podstawie analiz FEM oraz pomagamy znaleźć wady konstrukcyjne. Wspieramy również w fazie przygotowania, w której wykonujemy rysunki techniczne i oznakowanie CE produktu.

Ponieważ możemy być zaangażowani we wszystkie etapy, staramy się utrzymywać z Państwem regularny kontakt i organizować spotkania aby mieć pewność, że jesteście Państwo integralną częścią projektu w trakcie jego realizacji.

SZCZEGÓLNE RODZAJE WSPÓŁPRACY

Oferujemy indywidualne usługi konsultingowe i możemy uczestniczyć w konkretnych projektach przez określony czas. Możemy pracować w siedzibie Twojego zespołu lub z poziomu naszych biur. Nasze usługi konsultingowe są bardzo elastyczne i mogą być dostosowane do Twoich określonych potrzeb. Pomagamy, gdy potrzebujesz dodatkowych zasobów w okresach szczytowych Twojej działalności lub gdy potrzebujesz wiedzy eksperckiej na dany temat.

W okresach szczytowych działalności stoimy zazwyczaj przed wyborem: czy zatrudnić nowych pracowników aby sprostać postawionym wymaganiom, czy skorzystać z outsourcingu i uzyskać pomoc z zewnątrz na określony czas. Współpracując z idoc masz gwarancję, że będziemy wspierać Cię w najbardziej wymagających momentach, co oznacza, że możesz nadal wykorzystywać swoje zasoby wewnętrzne i skupić się na ich głównych kompetencjach. Ważne jest dla nas, abyśmy dostarczali Ci rozwiązania, które dają największą wartość i spełniają oczekiwania w zakresie jakości, kosztów i czasu. W związku z tym kluczowymi słowami dla wszystkich naszych rozwiązań są:elastyczność, jakość i zaufanie. Skupiamy się przede wszystkim nad ulepszaniem naszych rozwiązań, aby mieć pewność, że zawsze dostarczamy najlepsze rezultaty.

Kiedy nasi inżynierowie, projektanci przemysłowi i rysownicy techniczni biorą udział w projekcie, pracują nad tym, aby Twoje oczekiwania i oczekiwania Twoich klientów zostały spełnione. W momencie, gdy pracownik etatowy kończy pracę, wygasa możliwość korzystania z jego know-how. Gdy pracę kończy konsultant, możliwość korzystania z jego know-how ciągle pozostaje. Nasze usługi konsultingowe obejmują indywidualne kompetencje naszych pracowników, co oznacza, że możemy zapewnić następujące rodzaje konsultantów:

• Inżynierowie mechanicy
• Projektanci przemysłowi
• Projektanci techniczni
• Asystenci techniczni
• Projektanci techniczni
• Technolodzy produkcji
• Technolodzy automatyki
• Pisarze techniczni
• Inżynierowie oprogramowania
• Programiści
• Certyfikowani kierownicy projektów
Wiele firm zna swoje mocne strony i wie, co daje im największą wartość. W idoc pomagamy Ci w outsourcingu określonych zadań, projektów lub etapów projektów, abyś mógł nadal koncentrować się na swoich głównych kompetencjach.

Ten rodzaj współpracy jest zazwyczaj kształtowany przez konkretne zadania naszych klientów, które muszą być rozwiązane w oparciu o określone warunki. Outsourcing tego typu sprawi, że Twoja firma będzie mniej wrażliwa na zmieniające się wymagania.

Umowa outsourcingowa pomoże również obniżyć Twoje koszty stałe. Wynika to z faktu, że jedynym kosztem podczas naszej współpracy będzie czas poświęcony przez konsultantów. Motywem dla outsourcingu jest często redukcja kosztów stałych i zabezpieczenie zdolności adaptacyjnych firmy.

Współpracując z idoc, uzyskasz dostęp do kompetentnych i doświadczonych partnerów o szerokim wachlarzu kompetencji, dzięki którym Twój projekt zostanie rozwiązany skutecznie i na najwyższym poziomie. Pozwól nam rozwiązywać Twoje skomplikowane zadania, abyś mógł skupić się na tym, co robisz najlepiej.
idoc daje Ci dostęp do zespołu projektowego o różnych kompetencjach i doświadczeniach. Zespół projektowy idoc może zajmować się całym projektem lub ich poszczególnymi częściami. Nasz zespół rozwiązuje zadania u klienta lub w naszych biurach.

Posiadamy szeroki zakres kompetencji, które sprawiają, że jesteśmy w stanie obsłużyć różne role związane z zarządzaniem projektami. Zatrudniając idoc, otrzymujesz dostęp do wszystkich kompetencji naszej firmy doradczej, które gwarantują uzyskanie produktu najwyższej jakości.

Ogromną zaletą wyboru konsultantów idoc jest fakt, że musisz ograniczać się do kompetencji jednego inżyniera, ale masz możliwość korzystać z zestawu umiejętności różnych specjalistów. W idoc otrzymujesz dostęp do wszystkich inżynierów i projektantów, co oznacza, że dla każdego rodzaju problemu w projekcie dopasowujemy wyspecjalizowanego pracownika. W związku z tym gwarantujemy, że wszystkie terminy będę dotrzymane, a nieprzewidziane problemy zostaną szybko rozwiązane przez odpowiednią osobę przydzieloną do danego zadania.

Zarządzanie projektami

Kierownicy projektów z firmy idoc zapewniają najlepsze wyniki, strukturę oraz przegląd projektów. Kierownik projektu działa jak pomost pomiędzy Twoimi projektami a podwykonawcami i klientami.Projektowanie i
rozwój

Zoptymalizuj funkcjonalność, koszty i wartość swoich produktów. Kompetencje naszych projektantów, dogłębna wiedza i doświadczenie stwarzają najlepsze warunki do rozwoju Twoich produktów.


Dokuemntacja techniczna

Tworzymy dokumentację o najwyższej jakości, zgodną ze wszystkimi wymogami prawnymi, zawierającą wiarygodne i dokładne informacje. Nasze kompetencje gwarantują, że otrzymasz dokumentację niezbędną do realizacji Twoich projektów.

Wirtualna rzeczywistość


Twórz zaawansowane animacje swoich produktów w wirtualnym świecie z firmą idoc. Na podstawie modeli 3D nasi inżynierowie tworzą szczegółowe, wirtualne światy skupione wokół Twoich produktów.


Edukacja i
szkolenia

Nasi inżynierowie opracowują komputerowe materiały szkoleniowe do wizualnego i interaktywnego kształcenia oraz szkolenia pracowników, klientów i partnerów biznesowych w zakresie produktów firmy.