Data responsibility & Ciasteczka

Ciasteczka

Co to są ciasteczka?

Cookies er små datafiler, som indsamler data om brugeren ved besøg på hjemmesiden. Cookies er medvirkende til at forbedre besøgendes oplevelser på hjemmesiden. Med cookies er det ikke muligt direkte at se, hvem den besøgende er, men de gør det muligt at genkende en enhed.

Do czego używamy plików cookies?

Cookies tjener flere formål. Cookies kan blandt andet være med til at sikre, at vores hjemmesides funktioner virker, og samtidig være med til at optimere hjemmesidens design og kvalitet. De tekniske cookies anvendes til at skabe en funktionel hjemmeside. De statistiske cookies kan anvendes til at evaluere hjemmesiden, med henblik på at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. De personaliserede cookies anvendes til at rette det relevante indhold til den besøgende. Med markedsføringscookies anvendes den besøgendes data og interesser til at rette markedsføring mod den besøgende. idoc anvender cookies med det formål at måle trafik af besøgende. Vi indsamler og behandler følgende oplysninger: et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

Treści osadzone z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (takie jak filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Osadzona treść z innych stron internetowych działa tak, jakby odwiedzający odwiedzał oryginalną stronę internetową z daną treścią.

Te strony internetowe mogą zbierać dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać śledzenie od strony trzeciej i monitorować interakcję z osadzoną treścią również w przypadku, gdy użytkownik zalogował się na stronie internetowej.

Polityka prywatności

Odpowiedzialność za dane

Firma Idoc jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych dotyczących naszych partnerów biznesowych i klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez firmę idoc jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Przetwórcy danych

idoc korzysta z usług procesorów danych i powierza im dane osobowe zgromadzone na stronie internetowej idoc.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Prawo idoc do przetwarzania danych osobowych zależy od celu przetwarzania.

 

Klienci

Jeśli dane osobowe są gromadzone w oparciu o umowy, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1.b dot. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Idoc musi rejestrować informacje o naszych klientach, aby spełnić założenia umowy. Informacje te będą zazwyczaj obejmować nazwę firmy, numer CVR, osobę kontaktową, numer telefonu, e-mail, stronę internetową i informacje o płatnościach. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z art. 6 ust. 1.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dzięki temu idoc może realizować swój uzasadniony interes w zakresie administracji i usług firmy, na który składa się również współpraca idoc z klientami i dostosowywanie usług. Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo zostanie to uznane za konieczne. Ze względu na potrzebę dokumentacji w ewentualnych sporach, zebrane dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat po zakończeniu współpracy. 

 

Użytkownicy nie będący klientami

Firma idoc przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadkach, gdy użytkownik kontaktuje się z firmą idoc i nie dochodzi do nawiązania relacji z klientem. Cel tego procesu wynika z chęci idoc do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Informacje często składają się z nazwisk, numerów telefonów i e-maili. Jeśli nie zostanie nawiązana relacja z klientem, informacje te zostaną usunięte w ciągu 12 miesięcy.

 

Zapytania na stronie internetowej dotyczące wolnych stanowisk pracy

Zgłoszenia

W przypadku otrzymania aplikacji za pośrednictwem strony internetowej idoc, dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane. Dane te będą często składać się z nazwisk, numerów telefonów, e-maili i innych podanych informacji. Informacje są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie informacji jest niezbędne do zaspokojenia interesów kandydatów, którzy wysłali swoje CV i aplikację, aby zostać rozpatrzonym pod kątem pracy. Przetwarzanie to jest niezbędne dla idoc do oceny kandydatów odpowiednich do ewentualnego stanowiska w idoc. Aplikacje zostaną usunięte w ciągu 12 miesięcy.

 

Ogłoszenia o pracę

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeśli aplikacja jest wysyłana do idoc za pośrednictwem naszej strony internetowej jako odpowiedź na ogłoszenie o pracę. Dane te często składają się z nazwisk, numerów telefonów, e-maili i innych podanych informacji. Informacje te będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To przetwarzanie informacji jest konieczne, aby spełnić interes kandydatów. Ponadto przetwarzanie danych będzie konieczne dla idoc, aby ocenić, czy kandydaci są odpowiedni dla danego stanowiska pracy. Aplikacje będą przechowywane podczas procesu rekrutacji. Aplikacje, które nie zostaną uznane za odpowiednie dla danego stanowiska, zostaną natychmiast usunięte. W niektórych przypadkach idoc poprosi o zgodę na przechowywanie podań przez okres do sześciu miesięcy w związku z możliwymi zwolnieniami. Jeśli wnioskodawca nie wyrazi zgody, aplikacja zostanie usunięta.

 

Prawa

idoc respektuje prawa osób zarejestrowanych. W każdej chwili możesz uzyskać wgląd w to, jakie dane na Twój temat są gromadzone i przetwarzane oraz zażądać poprawienia swoich danych, a w niektórych przypadkach ich usunięcia lub ograniczenia.

 

Wgląd

Jako zarejestrowany, masz prawo do wglądu w dane osobowe zgromadzone na Twój temat i przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny, zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Sprostowanie

Jako zarejestrowany użytkownik masz prawo do sprostowania nieprawidłowych informacji zebranych na Twój temat, zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Usunięcie

W pewnych okolicznościach zarejestrowany ma prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ograniczenie przetwarzania danych

W niektórych przypadkach zarejestrowany ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Prawo do sprzeciwu

W pewnych okolicznościach zarejestrowany ma prawo do sprzeciwu wobec legalnego przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z praw przysługujących zarejestrowanemu użytkownikowi, można skontaktować się z firmą idoc pod adresem: info@idoc.as. Info@idoc.dk.

Jeśli jako zarejestrowany użytkownik chcesz złożyć skargę na zebrane dane lub wykorzystanie danych, możesz skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych www.datatilsynet.dk. www.datatilsynet.dk