BRANŻE

Pracujemy dla wiodących firm przemysłowych, współpracujemy z duńskim Ministerstwem Obrony oraz producentami oryginalnego wyposażenia w Danii i Europie.

OBRONNOŚĆ

CZYTAJ WIĘCEJ

METAL I MASZYNY

CZYTAJ WIĘCEJ

ŻYWNOŚĆ

CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEMYSŁ MORSKI/OFFSHORE

CZYTAJ WIĘCEJ

LOGISTYKA I AUTOMATYKA

CZYTAJ WIĘCEJ

WIATR I ENERGIA

CZYTAJ WIĘCEJ

Pomagamy szerokiemu gronu firm z różnych branż, a nasze usługi, rozwiązania i doświadczenie mają zastosowanie we wszystkich tych gałęziach przemysłu.

Oferujemy naszym partnerom biznesowym wysoko wyspecjalizowanego partnera w outsourcingu oraz szeroki zakres usług w zakresie inżynierii mechanicznej, obliczeń inżynierskich i usług konsultingowych.

Nasi projektanci przemysłowi, inżynierowie i projektanci techniczni mogą pracować w naszych biurach lub jako zintegrowana część Państwa działów produkcji i rozwoju.

Pomożemy Ci we wszystkim: od wykonania dokumentacji technicznej po obliczenia inżynieryjne.

Mamy duże doświadczenie w opracowywaniu nowych produktów i przeprojektowywaniu już istniejących w celu optymalizacji obsługi i redukcji kosztów

Nasi kierownicy projektu oferują przegląd Państwa projektów i procesu produkcji. Zapewniamy niezbędną koordynację komunikacji między poddostawcami, co zapewni dotrzymanie obowiązujących terminów. Ponadto możemy wspierać w zarządzaniu dostawami i przestrzeganiu budżetu.