PROJEKTOWANIE • INŻYNIERIA • DOKUMENTACJA

idoc jest firmą inżynierską, która świadczy usługi doradcze w zakresie dokumentacji, zarządzania projektami, projektowania i rozwoju. Przez wiele lat mieliśmy umowę ramową z duńską obroną i jednocześnie jesteśmy dostawcami dla zagranicznych producentów materiałów i systemów obronnych. Ponadto dostarczamy nasze specjalistyczne rozwiązania firmom przemysłowym w kilku branżach. Nasi kompetentni i elastyczni pracownicy zapewniają najlepsze wyniki.

DESIGN • ENGINEERING • DOCUMENTATION

idoc is an engineering company, that provides consulting services within documentation, project management, design and development. For many years we have had a framework agreement with the Danish defence, and at the same time we are suppliers to foreign manufactures of defence materials and systems. Furthermore, we deliver our specialized solutions to industrial companies in several industries. Our competent and flexible employees ensure you the best results.

Profil

Nasi pracownicy mają siedzibę w naszych biurach w Aalborg i Ballerup w Danii oraz w Polsce. Zapewniamy nasze usługi z naszych biur lub jako integralną część twojego zespołu projektowego.

Dowiedz się więcej

Kompetencje

idoc składa się z grupy pomysłowych i kompetentnych pracowników oferujących elastyczne rozwiązania dla przemysłu obronnego i firm produkcyjnych.

Dowiedz się więcej

Usługi

Zapewniamy naszym partnerom biznesowym i klientom konkretną usługę, której potrzebują.

Dowiedz się więcej

Przemysł

Nasza wiedza i kompetencje są wykorzystywane przez wiele firm w różnych branżach.

Dowiedz się więcej

NEWS

CASES