Zarządzanie projektem i modelowanie 3D dla Stena Recycling

USŁUGI

  • Zarządzanie projektami 
  • Modelowanie 3D 
  • Usługi inżynieryjne
  • Znakowanie CE 

Zadania

Stena Recycling potrzebowała naszej ekspertyzy w fazie projektowej dotyczącej zakładu w Grenaa, którego koszt wyniósł 75 milionów koron duńskich. Ich ambicją było nie składowanie żadnych odpadów w tym miejscu. Obecnie, dzięki naszym rozwiązaniom zakład jest gotowy do recyklingu 45 000 ton odpadów.

 

Rozwiązania

Aby sprostać wyzwaniom Stena Recycling, firma idoc wniosła swój wkład w postaci:

  • Zapewnienia kierownika projektu na placu budowy
  • Koordynacji pracy kilku podwykonawców i ponad 100 osób na budowie, a także planowania czasu i finansów we współpracy z kierownikami projektu Steny
  • Rysunków 3D instalacji i koordynacji rozmieszczenia komponentów
  • Projektowania i obliczeń inżynieryjnych konstrukcji dla maszyn i przenośników taśmowych

 

Wyniki

Kierownik projektu z firmy idoc zoptymalizował i koordynował cały proces budowy, w tym koordynację podwykonawców i ponad 100 osób na placu budowy. Zapewniliśmy również dotrzymywanie terminów i planowanie czasowe projektu. Ponadto śledziliśmy pod względem finansowym realizację umów zawartych z podwykonawcami.

Firma idoc wykonała rysunki konstrukcyjne oraz modelowanie CAD 3D zakładu, które obejmowało przygotowanie całościowego rysunku 3D oraz budowę całego zakładu wraz z rozmieszczeniem elementów. Na potrzeby projektu przygotowaliśmy również drobne elementy tak, aby całość konstrukcji funkcjonowała optymalnie.

 

O Stena Recycling

Stena Recycling jest częścią Stena Metal Group, która zajmuje się systemami recyklingu. Projektuje i adaptuje rozwiązania w zakresie recyklingu papieru, tektury, żelaza, metalu, odpadów niebezpiecznych dla środowiska i odpadów elektronicznych. Stena Recycling dąży do stworzenia wydajnej i zyskownej gospodarki odpadami, uzyskania korzyści dla środowiska oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Chief Sales Officer

JAKOB ØRUM

Kontakt Head of Sales,
Jakob Ørum
skontaktuj się po więcej informacji o naszych usługach


(+45) 20 60 50 82
joe@idoc.as

Inne sprawy z tej samej branży