Projektledelse og 3D-modellering til Stena Recycling

YDELSER

  • Projektledelse 
  • 3D Modellering 
  • Ingeniørydelse
  • CE-Mærkning 

Udfordringer

Stena Recycling havde brug for vores ekspertise i projektfasen af et anlæg i Grenå til 75 mio. kr. og deres ambition om nul deponi. Med vores løsninger står anlægget nu klar til at genanvende 45.000 tons affald.

 

Bidrag

Til at imødekomme Stena Recyclings udfordringer, har idoc bidraget med:

  • Projektleder til selve byggepladsen.
  • Koordinering af flere underleverandører og over 100 mand på pladsen, samt planlægning af tid og økonomi i samarbejde med Stenas Projektledere.
  • 3D-tegninger af anlægget og koordinering af placering af komponenter.
  • Projektering og ingeniørberegninger på konstruktioner til maskiner og transportbånd.

 

Resultater

Idocs projektleder har optimeret og koordineret hele byggeprocessen, herunder koordinering af underleverandører og over 100 mand på byggepladsen. I samarbejdet sikrede vi ligeledes overholdelsen af deadlines og tidsplanlægningen af projektet. Derudover har vi fulgt op på aftalerne indgået med underleverandørerne rent økonomisk.

idoc leverede konstruktionstegninger og 3D CAD-modellering af anlægget, hvilket indebar udarbejdelse af en samlet 3D tegning og konstruktion af det samlede anlæg, herunder placering af komponenter. Til projektet udarbejdede vi desuden også små elementer, for at den samlede konstruktion kunne fungere.

 

Om Stena Recycling

Stena Recycling indgår som del af Stena Metal koncernen der udfører genvindingssystemer. De udformer og tilpasser løsninger inden for genvinding af returpapir, pap, jern, metal, miljøfarligt affald og elektronikaffald. Stena Recycling stræber efter at skabe en effektiv og lønsom affaldsøkonomi, miljømæssige fordele og en høj sikkerhed.

Chief Sales Officer

JAKOB ØRUM

Kontakt Head of Sales,
Jakob Ørum, for mere information
om vores ydelser


(+45) 20 60 50 82
joe@idoc.as

Andre cases inden for samme industri