ME Production

Industri
Maritim/Offshore
Kompetencer
CE-mærkning
Ydelser
CE-mærkning og dokumentation
Samarbejde
Konsulent og teknisk assistance

CE-Mærkning af pulverblander anlæg for ME Production

idoc har været ME Production behjælpelig med konsulentydelser indenfor CE-mærkning af deres pulverblander anlæg. Formålet var at CE-mærke anlægget så det overholder de gældende regler der er på området.
ME Production er en førende aktør på det globale marked indenfor marine udstyr, reparation af gearkasser til vindmøller, præcisionsbearbejdnings løsninger og komplekse stålkonstruktioner til en bred vifte af industrielle og marine applikationer. ME Production efterspurgte kompetencer og ressourcer indenfor udførelse af CE-mærkning på deres pulverblande anlæg til montering på Gedser Havn. Vi indgik et samarbejde, hvor vi var behjælpelig med rådgivning og guidede dem igennem CE-Mærkningen.
Projektet omfattede deres pulverblander anlæg bestående af en søvandsindtagsenhed, en 50m3 silo, en pulverblander unit placeret under siloen, en 20’ container med lagertank, cirkulationspumpe og en bunkerunit hvor den kobles til skibe. Med CE-mærkning af anlægget og enhederne kan de benyttes og sælges inden for EØS lande. CE-mærkningen indikerer også, at produktet overholder de gældende regulativer og derfor kan der ikke stilles yderligere indretningskrav.
Hele anlægget omhandlede udelukkende maskindirektivet og standarder vedr. generel maskinsikkerhed. Anlægget blev fremstillet i få komponenter og udelukkende i duplex rustfaststål, da det ville være i berøring med havvand. Alle faktorer der spiller ind i en CE-mærkning af anlægget. Vores opgave i projektet var at sørge for at anlægget var veldokumenteret og overholdt alle de gældende regler på området.
Opgaven blev udført på vores kontor i Aalborg, hvor vi sikrede at deres produkt gennemgik en problemfri CE-mærkning.