PRIVACY POLICY & COOKIES

Cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små datafiler, som indsamler data om brugeren ved besøg på hjemmesiden. Cookies er medvirkende til at forbedre besøgendes oplevelser på hjemmesiden. Med cookies er det ikke muligt direkte at se, hvem den besøgende er, men de gør det muligt at genkende en enhed.

Hvad bruger vi cookies til?

Cookies tjener flere formål. Cookies kan blandt andet være med til at sikre, at vores hjemmesides funktioner virker, og samtidig være med til at optimere hjemmesidens design og kvalitet. De tekniske cookies anvendes til at skabe en funktionel hjemmeside. De statistiske cookies kan anvendes til at evaluere hjemmesiden, med henblik på at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. De personaliserede cookies anvendes til at rette det relevante indhold til den besøgende. Med markedsføringscookies anvendes den besøgendes data og interesser til at rette markedsføring mod den besøgende. idoc anvender cookies med det formål at måle trafik af besøgende. Vi indsamler og behandler følgende oplysninger: et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Idoc er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger modtaget om vores samarbejdspartnere og kunder. Idocs behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 

Databehandlere

Idoc gør brug af databehandlere og overlader personoplysninger til disse.

 

Behandling af personoplysninger

Idocs hjemmel til at behandle personoplysninger afhænger af behandlingsformålet.

 

Kunder

Såfremt at indsamlingen af personoplysninger sker på baggrund af et kontraktforhold, behandles oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det er for Idoc nødvendigt at registrere oplysninger om kunder for at kunne opfylde de kontraktlige forpligtelser. Oplysninger vil typisk være virksomhedsnavn, CVR-nr., kontaktperson, telefonnummer, e-mail, hjemmeside og betalingsoplysninger. Behandlingen af personoplysninger vil ligeledes ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, for at Idoc kan forfølge sin legitime interesse i virksomhedens administration og ydelser, herunder Idocs kundesamarbejder og tilpasning af ydelser til kunder. Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt. Af dokumentationsmæssige årsager ved eventuelle tvister, opbevares personoplysninger i 10 år efter endt samarbejde. 

 

Ikke-kunder

Såfremt der rettes henvendelse til Idoc, hvor der ikke er etableret et kundeforhold, behandler Idoc oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Formålet med behandlingen sker på baggrund af ønsket om at svare på henvendelsen fra den pågældende. Behandlingen er derfor nødvendig for at kunne besvare henvendelsen. Der vil typisk være tale om oplysninger vedrørende navn, telefonnummer og e-mail. Etableres der ikke et kundeforhold, slettes oplysningerne senest 12 måneder efter henvendelse.

 

Henvendelser på hjemmesidens Jobbank

Uopfordrede ansøgninger

Såfremt der udfyldes og indsendes en uopfordret ansøgning via Idocs jobbank, indsamles og behandles der personoplysninger. Der vil typisk være tale om oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail og andre givne personoplysninger. Oplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af oplysninger er nødvendig for at opfylde den interesse for ansøgere som sender deres cv og ansøgning, for at komme i betragtning til en stilling. Behandlingen vil være nødvendig for at Idoc kan vurdere ansøgerens egnethed til en mulig kommende stilling. Uopfordrede ansøgninger opbevares i op til 12 måneder.

 

Opfordrede ansøgninger (stillingsopslag)

Såfremt der udfyldes og indsendes en opfordret ansøgning via Idocs jobbank, indsamles og behandles der personoplysninger. Der vil typisk være tale om oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail og andre givne oplysninger. Oplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af oplysninger er nødvendig for at opfylde den interesse for de personer som søger stillingen. Behandlingen vil være nødvendig for Idoc til at vurdere ansøgerens egnethed til stillingen. Ansøgninger opbevares så længe rekrutteringsprocessen består. Ansøgninger der ikke findes relevante til stillingen slettes med det samme. I nogle tilfælde vil Idoc anmode om samtykke til at gemme opfordrede ansøgninger i op til 6 måneder, med det formål at have ansøgeren i betragtning til muligt kommende stillinger. Såfremt der ikke afgives samtykke fra ansøgeren, slettes ansøgningen.

 

Rettigheder

Idoc respekterer de registreredes rettigheder. Såfremt at du som registreret ønsker indsigt i dine personoplysninger der behandles, ønsker berigtigelse af dine personoplysninger og i visse tilfælde ønsker sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af dine personoplysninger, imødekommer Idoc dette.

 

Indsigt

Du har som registreret ret til at få indsigt i personoplysninger der behandles af den dataansvarlige, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

 

Berigtigelse

Du har som registreret ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig, jf. databeskyttelsforordningen art. 16.

 

Sletning

Under særlige forhold har den registrerede ret til at få oplysninger om sig selv slettet, jf. databeskyttelsesforordningen art. 17.

 

Begrænsning af behandling

I visse tilfælde har den registrerede ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

 

Ret til indsigelse

Den registrerede har i visse tilfælde ret til at gøre insigelse mod en ellers lovlig behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

Ved spørgsmål eller ønske om at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan Idoc kontaktes på: Info@idoc.dk.

Ønskes der som registreret at klage over indsamlingen eller anvendelsen af personoplysninger, kan du klage til datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk