SAMARBEJDSFORMER

Hos idoc tilbyder vi tre forskellige samarbejdsformer, alt efter hvad vores kunder efterspørger. Vores rådgivende ingeniører kan enten arbejde on-site som en integreret del af projektteamet ude hos kunden eller udføre opgaven fra en af vores egne kontorer. Vores yderst kompetente ingeniører og projektledere kan styrke jeres projekter, uanset om det er i en kort eller længerevarende periode.

Hos os får du adgang til et stærkt team af konsulenter med forskellige specialistretninger. Vi er et tværfagligt team, der er vant til at arbejde med nye teams og arbejdsmetoder. Vi er resultatorienteret, effektive og innovative med en proaktiv tilgang til vores opgaver.

I samarbejde med jer udvikler vi løsninger, der giver jer de bedste resultater. Vi er specialister inden for vores branche, hvilket gør, at vi er omstillingsparate og har mulighed for at skræddersy vores kompetencer til de enkelte projekter.

Vi er et tværfagligt team med forskellige uddannelser, ekspertiser og erfaringer. Når vi arbejder på et projekt, benytter vi hinandens erfaring og ekspertise således, at I får det bedste resultat. Vores team har stor erfaring med at indgå i nye projekt-teams og samarbejdsforløb. Vi gør brug af vores eksisterende viden, der er på holdet, og vi lytter og giver konstruktiv feedback.

Vi kan være behjælpelige i alle faser af et udviklingsforløb. Fra idéfasen hvor vi kan være behjælpelige med at formulere behov, beslutningsgrundlag og budget. I udviklingsfasen hvor vi producerer 3D-modeller af produktet, og testfasen hvor vi udfører FEM-analyser, og hvor vi hjælper med at finde mulige designfejl. Til forberedelsesfasen hvor vi kan producere tekniske tegninger og CE-mærke jeres produkter. Derfor understøttes samarbejdet med os af løbende kommunikation og møder, hvor vi holder jer opdateret på udviklingen af jeres produkter og projekter.

LÆS MERE OM VORES SAMARBEJDSFORMER

Vi tilbyder specifikke konsulentydelser, hvor vi i en tidsbestemt periode enten kan indgå som en integreret del af jeres projekter eller udføre opgaven fra en af vores egne kontorer. Vores konsulentydelser er fleksible og tilpasset jeres behov. Vi er behjælpelige, når I har brug for en ekstra ressource f.eks. i forbindelse med spidsbelastningsperioder, eller når I har brug for særlige kompetencer i en bestemt situation. I spidsbelastningsperioder står valget typisk imellem at investere eller at få opgaverne løst eksternt.

Med idoc som samarbejdspartner får I løsningen til at håndtere ordreudsvingene, så I kan sikre fuld udnyttelse af interne ressourcer. Det er vigtigt for os, at vores løsninger skaber værdi for jer og imødekommer jeres forventninger til kvalitet, omkostninger og tid. Derfor er nøgleordene for alle vores løsninger fleksibilitet, kvalitet og tillid. Vi arbejder altid målrettet på at forbedre vores løsninger, så vi kan sikre jer det bedste resultat.

Når vores ingeniører, industrielle designere og tekniske tegnere indgår i et projekt, arbejder de målrettet på at sikre, at jeres og jeres kunders forventninger imødekommes. Når en fastansat fratræder sin stilling, ophører muligheden for at benytte medarbejderens knowhow. Når en konsulent afslutter et job, bevares muligheden for at benytte konsulentens knowhow. Vores konsulentydelser dækker over vores medarbejderes specifikke kompetenceprofiler, hvilket gør, at vi kan tilbyde profiler som:

• Maskiningeniører
• Industrielle designere
• Tekniske designere
• Tekniske assistenter
• Maskinmestre
• Produktionsteknologer
• Automationsteknologer
• Technical writers
• Softwareingeniører
• Programmører
• Certificerede projektledere
Mange virksomheder kender deres styrker og ved, hvad der giver dem mest værdi. Hos idoc tilbyder vi løsninger hvis i ønsker at outsource eller at uddelegere specifikke opgaver, projekter eller enkelte faser af et større projekt, så I kan fokusere på jeres kernekompetencer.

Denne type af samarbejde vil typisk foregå på den måde, at vores kunder har en specifik opgave, som skal løses ud fra nogle fastsatte vilkår. Der kommer ingen ekstraudgifter, der betalers kun for de faktiske timer, vores medarbejdere bruger på at løse en opgave. Det er effektivt, kostbesparende, fleksibelt og yderst fordelagtigt for alle parter. Outsourcing af denne type vil gøre jeres virksomhed mindre følsom overfor udsving i ordrebeholdningen.

Motivet for outsourcing er ofte at reducere de faste omkostninger og sikre, at virksomheden forbliver omstillingsparat. Med idoc får I adgang til kompetente og erfarne samarbejdspartnere, som med en bred vifte af kompetencer kan sikre, at jeres projekt bliver løst effektivt og i høj kvalitet.

Lad os løse jeres komplekse opgaver så I kan fokusere på jeres kernekompetencer.
Hos idoc får I adgang til et projekt-team med forskellige kompetencer og erfaringer. Et projektteam fra idoc kan varetage enten hele projekter eller specifikke dele heraf. Vores teams løser opgaver ude hos kunden eller fra en af vores egne kontorer.

Vi har et bredt kompetencespænd og kan derfor varetage forskellige projektroller. Ved at hyre idoc, får i adgang til hele vores videnshus, og derigennem en bred palet af kompetencer, der sikrer jer et produkt af højeste kvalitet.

Fordelen ved at vælge idoc er ligeledes, at I ikke bliver afgrænset af at have én ingeniør specialiseret inden for ét bestemt felt som konsulent. Derimod får I adgang til hele idoc-teamet, hvilket sikrer jer en bred variation af ingeniørkonsulenter med forskellige specialiseringer, som forudsætter at alle udfordringer og/eller problemstillinger vil blive håndteret af de rette konsulenter. Dette er med til at sikre, at selv stramme deadlines bliver overholdt, og at nyopståede komplikationer bliver behandlet hurtigt og effektivt af erfarne konsulenter.

Projekt-
ledelse

idocs projektledere sikrer jer de bedste resultater, struktur og overblik over projekter. Projektlederen fungerer som bindeleddet mellem jeres projekter, underleverandører og kunder

Design &
Udvikling

Optimer funktionaliteten, omkostningen og værdien af jeres produkter. Vores industrielle designeres kompetencer skaber de bedste rammer og resultater for jeres produktudvikling

Teknisk Dokumentation

Få dokumentation, der overholder alle lovkrav, er af højeste kvaliteten og hvori informationen er pålidelig og præcis. Vores konsulenters kompetencer og erfaring sikrer jeres dokumentation

Virtual Reality


Skab illustrationer af jeres produkter i en virtuel verden med idoc. Baseret på 3D-modeller udvikler vores ingeniører detaljerede virtuelle universer med jeres produkter i centrum

Uddannelse og
Oplæring

Få udviklet computer-baseret trænings-materiale med visuel og interaktiv læring af vores ingeniører til at uddanne og oplære personale, kunder og samarbejdspartnere i jeres produkter