OBRONNOŚĆ

idoc oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dla przemysłu obronnego, przede wszystkim w obszarach lądowych, powietrznych, morskich jak i w zarządzaniu projektami.

Od momentu powstania firmy idoc w 2010 roku jesteśmy zaufanym partnerem Duńskiej Organizacji Zakupów i Logistyki (DALO). Kultura idoc jest zatem rozwijana w celu spełnienia oczekiwań Sił Zbrojnych takich jak: dostępność, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Aby to osiągnąć i mieć pewność, że DALO otrzymuje najbardziej wydajne i bezpieczne rozwiązania, zawsze staramy się szczegółowo ocenić sposób w jaki działamy.

Oprócz współpracy z Duńskimi Siłami Zbrojnymi firma idoc zbudowała silne partnerstwo z producentami materiałów wojskowych OEM na całym świecie. Te komponenty w połączeniu z know-how idoc w branży wojskowej zapewniają, że idoc może zaoferować różne rozwiązania w takich dziedzinach jak: projektowanie, konstrukcja, dokumentacja oraz szkolenia. Ponadto, możemy pomóc naszym partnerom w tworzeniu silnych relacji biznesowych w branży wojskowej.

Nasza stała współpraca z Duńskimi Siłami Zbrojnymi daje nam możliwość zdobycia wiedzy z pierwszej ręki na temat ciągłego rozwoju technologii związanej z duńskim Ministerstwem Obrony. Te rozwiązania techniczne są opracowywane dla wysoce wyspecjalizowanych obszarów takich jak: kalibracja kanonów Marynarki Wojennej, źródła S1000D, testy materiałowe, środki do analizy FEM, zaawansowane symulatory do szkolenia, dokumentacji itp.

Rozporządzenie o międzynarodowym handlu bronią - ITAR

idoc posiada duże ambicje w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach przemysłu obronnego, w związku z czym ukończyliśmy kompleksowy proces rejestracji i zatwierdzenia w Departamencie Stanu USA - Dyrekcji Kontroli Handlu Obronnego. Departament ten kontroluje wdrażanie rozporządzenia o międzynarodowym handlu bronią (ITAR). Dzięki ukończeniu tego procesu, idoc może teraz angażować się we współpracę z firmami, które pracują z konkretnymi artykułami obronnymi i usługami obronnymi USA. To umożliwia obsługę jeszcze szerszego zakresu międzynarodowych producentów OEM w ramach przemysłu obronnego.