Znakowanie CE

Masz produkt, który wymaga oznakowania CE? Pozwól idoc poinstruować cię w tym procesie. Pomożemy Ci określić, które dyrektywy mają zastosowanie do Twojego produktu lub czy produkt jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa. idoc może przygotować wymaganą dokumentację techniczną, aby produkt spełniał wszystkie wymagania prawne.

Proces znakowania CE składa się przede wszystkich z sześciu etapów:

  1. Zidentyfikowanie odpowiednich dyrektyw i norm zharmonizowanych.
  2. Sprawdzenie specyficznych wymagań produktu.
  3. Określenie, czy konieczna jest niezależna ocena zgodności
  4. Przetestowanie produkt i sprawdzenie jego zgodności.
  5. Sporządzenie i udostępnienie wymaganej dokumentacji technicznej
  6. Umieszczenie oznakowania CE i sporządzenie deklaracji zgodności UE