CE-Mærkning

Har I et produkt, hvor der stilles krav om CE-mærkning? Lad idoc rådgive jer om processen. Vi hjælper jer med at bestemme hvilke direktiver der er gældende for jeres produkter eller om produktet opfylder sikkerhedskravene. Idoc kan forberede den nødvendige tekniske dokumentation, så jeres produkt kan imødekomme alle de eksisterende lovkrav for produktet.

CE-mærknings processen består groft sagt af seks trin:

  1. Identificer de relevante direktiver og harmoniserede standarder
  2. Verificer produktets specifikke krav
  3. Identificer hvorvidt en uafhængig konformitetsevaluering er nødvendig
  4. Test produktet og tjek konformiteten
  5. Producer de nødvendige tekniske dokumenter
  6. Anbring CE-mærket på produktet og udfyld EU Deklarationen angående konformitet