Dokumentacja techniczna

Vil du have dokumention af høj kvalitet, som er pålideligt og møder alle juridiske krav?

Hos idoc er vi specialister i at forberede og producere teknisk dokumentation. Vi kan producere dokumentation ud fra jeres behov eller håndtere dokumentationsprocessen.

Vi tilbyder forskellige tekniske dokumentationsydelser, samt installations-, vedligeholds- og driftsmanualer, reservedelekataloger, teknisk assistance og CE-mærkning.

Besøg vores hjemmeside https://lnkd.in/ep8C8ac eller kontakt os på tlf. (+45) 35 12 39 39 for at lære mere omkring, hvordan vi kan assistere din virksomhed.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W idoc jesteśmy specjalistami w przygotowywaniu i wykonywaniu dokumentacji technicznej. Wykonujemy dokumentację zgodnie z Państwa wymaganiami i potrzebami. Możemy opracować zarówno rysunki robocze do wykorzystania w procesach produkcyjnych jak i dokumentację gotowych produktów.

Rosnące duńskie i międzynarodowe wymagania dotyczące dokumentacji produktów oznaczają, że opracowanie wysokiej jakości dokumentacji staje się coraz ważniejszą częścią rozwoju produktu. W idoc posiadamy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby zarządzać dokumentacją w najlepszy możliwy sposób. Opracowywana przez nas dokumentacja jest wysokiej jakości, niezawodna i zgodna z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.

Oferujemy następujące usługi w zakresie dokumentacji technicznej:

Instrukcje montażu
Instrukcje
konserwacji
Instrukcje obsługi
Katalog części
zamiennych
Pomoc techniczna
Znak CE

Rysunki robocze/produkcyjne

Jeśli opracowujesz nowy produkt, idoc może dostarczyć dokumentację całej produkcji. Możemy pomóc w opracowaniu prototypów, pomóc w przygotowaniu produkcji i opracować niezbędne rysunki. idoc dostarcza rysunki robocze zgodne z międzynarodowymi standardami rysunkowymi. Międzynarodowy standard rysunkowy GPS (Geometrical Product Specification) jest najlepszym narzędziem do zapewnienia tolerancji geometrycznej w technicznych rysunkach roboczych. Rysunki robocze zapewniają usprawnienie produkcji, ponieważ stanowią wytyczne dla samej produkcji.

Jednoznaczność jest niezbędna przy przekazywaniu wymagań dla wyrobu do producenta. Jest to klucz do prawidłowego wytwarzania produktu. Jeśli zlecasz produkcję firmie w innym kraju, wykorzystanie standardów GPS może być bardzo cenne ze względu na ich międzynarodowe honorowanie. W idoc, mamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji na rynek międzynarodowy i zwracamy uwagę na podpisywanie dokumentacji datami i numerami wersji, a także walidujemy jakość rysunków przed ich dostarczeniem.

Tolerowanie rysunków roboczych dla elementów mechanicznych odbywa się za pomocą czterech różnych typów cech geometrycznych i związanych z nimi tolerancji. Obecnie, te cztery rodzaje tolerancji są zintegrowane i skoordynowane w systemie GPS (Geometryczne Specyfikacje Produktu).

      • Wymiary i tolerancje wymiarowe (wymiary liniowe i wymiary kątowe)
      • Tolerancje geometryczne (kształt, kierunek, położenie i odbicie)
      • Stan powierzchni (chropowatość (R-profil), kołysanie (W-profil) i P-profil)
      • Właściwości krawędzi i narożników

W idoc zwracamy szczególną uwagę na daty i numery wersji, a także sprawdzamy jakość rysunków przed ich dostarczeniem.

Instrukcje montażu

Instalacja poszczególnych komponentów lub kompletnych instalacji może być zabezpieczona w prosty i systematyczny sposób w instrukcji instalacji. idoc może pomóc w stworzeniu instrukcji instalacji, która jest dostosowana do Twojej struktury i praktyk roboczych. idoc może również pomóc w przygotowaniu instrukcji instalacji, które są zgodne z obowiązującymi normami ISO.(Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji na ten temat).

Instrukcje instalacji mogą być łączone z innymi instrukcjami, np. instrukcjami obsługi, katalogami części zamiennych itp. Zapewnia to łatwą i bezproblemową instalację produktów, niezależnie od tego, czy chodzi o kompletną instalację, czy o instalację pojedynczego komponentu.

Instrukcje konserwacji

Procesy, procedury i materiały dotyczące konserwacji należy zebrać w podręczniku konserwacji. Zapewni to użytkownikowi przejrzysty, optymalny i szybki przebieg pracy. Tworzymy ilustracje w podręcznikach konserwacji w postaci modeli 3D, aby zapewnić łatwą rozpoznawalność i umożliwić łatwą aktualizację podręcznika. Dobra instrukcja zapewnia właściwą konserwację produktu, dzięki czemu ma on dłuższą żywotność i niższe koszty eksploatacji.

Instrukcje obsługi

Firma idoc może dostarczyć instrukcje obsługi, które dokładnie opisują, w jaki sposób użytkownik końcowy powinien obsługiwać daną maszynę. Instrukcja obsługi jest oparta na Twoich potrzebach, z myślą o użytkowniku końcowym. Możemy dostosować instrukcję tak, aby była zgodna z już istniejącym układem lub możemy stworzyć zupełnie nowy układ oraz strukturę.

Kiedy instrukcja obsługi jest kompletna, możemy zintegrować ją z innymi instrukcjami technicznymi, które są związane z tym samym produktem. Mogą to być katalogi części zamiennych, instrukcje konserwacji lub instrukcje szkoleniowe. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące użytkowania i konserwacji produktu będą dostępne w jednym miejscu. Zapewni to łatwy i przejrzysty proces instalacji zarówno poszczególnych komponentów jak i całych instalacji.

Katalogi części zamiennych

Czy potrzebujesz katalogu części zamiennych dla swojego produktu w formacie cyfrowym lub drukowanym?

Jeśli tak, to idoc jest właściwym dostawcą.

Produkujemy katalogi części zamiennych, zarówno w formacie PDF jak i HTML. Nowe katalogi części zamiennych, które tworzymy od podstaw, są oparte na listach komponentów, rysunkach technicznych i szczegółowych rozmowach z inżynierami. Jeśli posiadasz już istniejący katalog części zamiennych, ale musisz go zaktualizować lub potrzebujesz ciągłej aktualizacji, możemy go dla Ciebie utrzymać. Możemy również stworzyć nowy projekt i sprawić, że będzie on łatwy i prosty w nawigacji.

W idoc mamy duże doświadczenie w tworzeniu katalogów części zamiennych zarówno kilku jak i 1000- stronnicowych. Oznacza to, że katalog jest regularnie aktualizowany o najnowsze rysunki, numery komponentów i że są odpowiednie osoby, które mają wgląd w dokumentację w nim zawartą. My świadczymy te usługi i zapewniamy, że Państwa katalogi i instrukcje są zawsze aktualne i łatwe w zarządzaniu.

Interaktywny katalog części zamiennych

Możemy uczynić katalogi interaktywnymi, aby uprościć nawigację i ułatwić ich przeglądanie. Możemy zaprojektować katalogi zgodnie z Twoimi wymaganiami i potrzebami oraz pomóc Ci z sugestiami dotyczącymi ich składu i struktury.

Oznakowanie CE

Masz produkt, który wymaga oznakowania CE? Pozwól idoc poinstruować cię w tym procesie. Pomożemy Ci określić, które dyrektywy mają zastosowanie do Twojego produktu lub czy produkt jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa. idoc może przygotować wymaganą dokumentację techniczną, aby produkt spełniał wszystkie wymagania prawne.

Proces znakowania CE składa się przede wszystkich z sześciu etapów:

 1. Zidentyfikowanie odpowiednich dyrektyw i norm zharmonizowanych.
 2. Sprawdzenie specyficznych wymagań produktu.
 3. Określenie, czy konieczna jest niezależna ocena zgodności
 4. Przetestowanie produkt i sprawdzenie jego zgodności.
 5. Sporządzenie i udostępnienie wymaganej dokumentacji technicznej
 6. Umieszczenie oznakowania CE i sporządzenie deklaracji zgodności UE

Har du spørgsmål til vores kompetencer, ydelser eller tidligere arbejde, er du mere end velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktperson.

JAKOB ØRUM

Head of Sales
Siedziba główna Aalborg
(+45) 20 60 50 82
joe@idoc.as